eCall
06 Ocak 2021

Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Projesi
Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi projesi 112 acil çağrı numarasına bağlı olarak çalışan araç içi acil çağrı sistemini hedeflemektedir. 31.03.2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde tüm araçlar bu sisteme uyumlu halde üretilecek olup, ülkelerin de Acil Çağrı Merkezlerini e-Call çağrılarını karşılayacak şekilde yeniden dizayn etmeleri istenmektedir. Bu sisteme sahip olan bir araç kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girecek ve 112 acil çağrı merkezini arayacaktır.112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit edecek ve araçta bulunan sensörler sayesinde araçta meydana gelen hasarı da yaklaşık olarak hesap edecektir. Çarpma ile birlikte devreye giren sistem sayesinde araç içerisinde bulunan kişiler ile Acil Çağrı Merkezinde bulunan görevliler karşılıklı olarak görüşebileceklerdir. E- Call çağrısı alındıktan sonra Acil Çağrı Merkezinde (Polis – Jandarma – Ambulans – İtfaiye )bulunan tüm görevliler tarafından kaza yapan araca gerekli müdahale yapılacaktır.
2011–2013 yılları arasında 9 Avrupa ülkesi 112 alt yapısını kullanarak, birlikte çalışabilir araç içi acil çağrı sistemini kurmaya başlamışlardır. Pilot ülkelerdeki uygulamalar Avrupa Standardizasyon Kurumunun belirlediği standartlar çerçevesinde değerlendirilecek ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulama birliği sağlanacaktır
Pilot Ülkeler
Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi 1 projesi Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç tarafından yürütülmektedir. 2013–2015 yılları için Avrupa Birliği tarafından Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi 2 projesine 3 milyon EURO ödenek ayrılmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinde 9 pilot ülkeye ilave olarak 6 yeni ülke projeye dâhil edilmiştir. Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi 2 projesinin pilot ülkeleri Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Lüksemburg, Danimarka ve Belçika’dır.Proje, Türkiye adına İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olup, ASELSAN A.Ş.- TÜRK TELEKOM A.Ş. – TURKCELL -  RENAULT-  TOFAŞ İçişleri Bakanlığının alt yüklenicileri olarak projede yer almışlardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Pilot 1 Ülkeler
*  Pilot 2 Ülkeler
 
 
 
 

Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi projesinin temel amacı Avrupa Birliği ülkelerinde araç içi acil çağrı sistemini oluşturmak ve Avrupa’da uygulama birliği altyapısını gerçekleştirmektir. Bu projenin iki önemli koşulu bulunmaktadır;
Birlikte çalışabilirlik ve sınır ötesi devamlılık: Avrupa içerisinde seyahat eden herhangi bir aracın, ciddi bir kaza anında e-Call servisini kullanabilmesi çok önemlidir. Birlikte çalışabilirlik sadece aynı teknolojiyi kullanmayı değil, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki iş ve işlemleri de kapsamaktadır.
Uyumlulaştırma:
Avrupa içerisinde, ülkelerin e-Call servislerinin uyumlu bir şekilde çalışması büyük önem taşımaktadır.
 
Sistemin Avantajları
Aracınızdaki e-Call cihazı, kaza anında ciddi bir darbe ikazı alır almaz en yakın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaza yerinin coğrafi koordinatlarını ve ilgili diğer bilgileri çağrı merkezine iletebilmektedir.
Araç içerisindekiler bilinçlerini kaybetseler dahi, kurtarma ekiplerine kazanın olduğu yerin bilgisini ve araçtaki hasar miktarını verebilmektedir.
Sistemin devreye girmesi ile birlikte araç içerisindeki konuşmalar olay anında 112 acil çağrı merkezindeki görevliler tarafından dinlenebilmektedir.
Ekipler dakikalar içerisinde olay yerine intikal ederek olaylara müdahale edebilmektedir. e-Call olarak adlandırılan bu sistem tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İzlanda ve İsviçre’de de uygulamaya konulacaktır.
Aynı cihaz bir buton aracılığıyla manuel olarak da acil çağrı yapabilmektedir.
 
 
SONUÇ
 
112 acil çağrı servisi tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı hakkındaki 29/4/2015 tarihli ve 2015/758/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu kapsamında 31.03.2018 tarihinden itibaren otomotiv sektöründe üretilecek olan yeni tip araçlar e-Call sistemine uyumlu olarak piyasaya sürülecektir. Üye ülkeler de 112 Acil Çağrı Merkezlerini 31.03.2018 tarihine kadar bu sisteme uyumlu hale getireceklerdir.
Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29/4/2015 tarihli ve 2015/758/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu kararını dikkate alarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde “112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği” ni yayımlamıştır.  
Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında eCall çağrılarını almaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.