Eğitimlerimiz
22 Ocak 2021

 • AKUT İNME VAKASINA YAKLAŞIM VE TRANSPORT EĞİTİMİ
 • AMBULANS SÜRÜŞ TEKNIKLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ
 • COVID-19 ŞÜPHELİ/TANILI OLGUDA RESÜSİTASYON YÖNETİMİ
 • ÇOÇUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ
 • ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ
 • HASTANE ÖNCESI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKSİJEN TÜPÜ VE SİSTEMLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI EĞİTİMİ
 • TIBBİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) EĞİTİMİ
 • MADDE KULLANIM BOZUKLUĞUNDA ACIL YAKLAŞIM EĞİTİMİ
 • OTOMATIK EKSTERNAL DEFİBRILATOR EĞİTİMİ
 • TEHLİKELİ İSTILACI DENİZ CANLISI İLE TEMASLI HASTAYA İLK VE ACIL YARDIM EĞİTİMİ
 • TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ
 • TEMEL MODÜL EĞİTİMİ
 • TRAVMA RESÜSITASYON KURSU
 • UMKE TEMEL EĞİTİMİ
 • YENI KORONAVIRÜS HASTALIĞI VE HASTA NAKLI EĞİTİMİ
 • YENIDOĞAN TRANSPORT EĞİTİMİ