Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımız
23 Kasım 2021

İstasyonlar verdikleri hizmete göre üç tipte kurulabilir.
Bunlar;

  A Tipi İstasyon:
 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyonlardır. (A) tipi istasyonların açılış ve kapanıjavascript:void(0);ş işlemleri Bakanlığın onayı ile gerçekleştirilir. Bu istasyonlar;
1) Ekip içerisinde hekim bulunanlar (A1) tipi istasyon,
2) Ekip içerisinde hekim bulunmayanlar ise (A2) tipi istasyon olarak adlandırılır.
  B Tipi İstasyon: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan, ekip içerisinde hekim bulunan istasyonlardır. Bu istasyonlar;
1) Hastane acil servisi ile entegre olanlar (B1) tipi istasyon,
2) Birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre olanlar ise (B2) tipi istasyon olarak adlandırılır.
  C Tipi İstasyon: İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı acil sağlık istasyonlarıdır.

İlimizde faal olarak hizmet veren istasyonlar:

ASHİ TELSİZ KODU   
 ASHİ  ADI                                                     
ASHİ TİPİ   
 KONUMU
50-5010Nevşehir 1 No'lu ASHİ
A1 Tipi
Merkez / Nevşehir
50-5130Nevşehir 2 No'lu ASHİA2 Tipi
Merkez / Nevşehir
50-5120Nevşehir 3 No'lu ASHİA2 Tipi
Merkez / Nevşehir
50-5150Nevşehir 4 No'lu (Göreme) ASHİA2 Tipi
Merkez / Nevşehir
50-5140Nevşehir 5 No'lu (Kaymaklı) ASHİA2 Tipi
Kaymaklı / Nevşehir
 50-5160Nevşehir 6 No'lu ASHİ
 C Tipi
 Merkez / Nevşehir
50-5020Acıgöl 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Acıgöl
50-5030Avanos 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Avanos
50-5110Avanos 2 No'lu (Topaklı) ASHİA2 Tipi
Topaklı / Avanos
50-5090Avanos 3 No'lu (Kalaba) ASHİA2 Tipi
Kalaba / Avanos
50-5040Derinkuyu1 No'lu ASHİA2 Tipi
Derinkuyu
50-5050Gülşehir 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Gülşehir
50-5060Hacıbektaş 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Hacıbektaş
50-5070Kozaklı 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Kozaklı
50-5080Ürgüp 1 No'lu ASHİA2 Tipi
Ürgüp
50-5180Ürgüp 2 No'lu ASHİA2 Tipi