Kurum Politikası
15 Temmuz 2019

Vizyonumuz

Ulusal düzeyde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yaygınlaştırılması, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalarla geliştirilmesi, çalışan personel ve hizmetten yararlananların memnuniyetinin ve eğitim düzeylerinin arttırılması, çağdaş teknolojinin siteme uygulanması ve hizmetin toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlamaktır.

Etik deontolojik kurallar içinde son teknolojileri en üst seviyede, en iyi şekilde kullanan, gelecek teknolojileri kendine hedefleyen, kurallarını, standartlarını, meslek ahlakını her zaman çağa uygun kullanan, hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygılı, dünya sağlık sistemindeki değişim ve gelişmeleri birebir takip eden, Türkiye’de,örnek olma özelliğini, standartlarını yükselterek sağlamaktır.


Misyonumuz

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin uluslar arası kabul edilmiş standartlarda sunulması ve hizmetin daha etkin, çağdaş ve ulaşılabilir olmasını sağlamak amacı ile ülkemizde ve dünyaya örnek bir kuruluş olmaktır.

Dünyaya açık, hastalarına ve hasta yakınlarına açık, yetenekli, eğitimli çalışanlarıyla son teknolojileri ustaca kullanan,  sağlık hizmetlerini en iyi şartlarda ve üstün bir seviyede veren,  son teknolojileri her zaman yakalamaya çalışan,bu imkanları hastalarına sunmaya çalışan,  hastalarını önemseyen, çalışanlarının eğitimini titizlikle uygulayan, verdiği küresel sağlık hizmetiyle din,dil,ırk,renk,yaş,sınıf,cinsiyet,ideoloji ve zaman farkı gözetmeyen, profesyonelce çalışan, Türkiyede örnek  bir model, bir marka olma onurunu taşımak için çalışmalarda bulunan yönetim ve ekip anlayışını benimsemektir..


Hedeflerimiz