T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları

Güncelleme Tarihi: 24/03/2019

11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 18 ve 32’nci maddesi ile 16/10/2017 tarih ve 2012 sayılı Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesinin 11’inci maddesi gereği, illerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi” Bakanlık Makamının 18.05.2018 tarih ve E.04-362 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup il sağlık müdürleri, başkan ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, başhekim, başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcıları performansları Yönerge ekinde yer alan kriterlere göre izlenerek değerlendirilecektir.

Performans Kriter ve Göstergelerinin tanımını, amaç ve hedefini, veri toplama ve analiz sıklığını, hesaplama formülünü, puanını, veri kaynağını, sorumlu birim ve göstergeye özgü açıklamaları içeren Gösterge Kartları hazırlanarak sayfamızda yayınlanmıştır.

1) İl Sağlık Müdürü Gösterge Kartları
2) Halk Sağlığı Gösterge Kartları
3) Kamu Hastaneleri Gösterge Kartları
4) Sağlık Hizmetleri Gösterge Kartları
5) İlaç Tıbbi Cihaz Gösterge Kartları
6) Acil Sağlık Hizmetleri Gösterge Kartları
7) Personel Hizmetleri Gösterge Kartları
8) Destek Hizmetleri Gösterge Kartları
9) Başhekim Gösterge Kartları
10) Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Gösterge Kartları
11) İdari Mali Hizmetler Müdürü Gösterge Kartları
12) Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Gösterge Kartları
13) Başhekim ADSM-ADHM Gösterge Kartları
14) Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü ADSM-ADHM Gösterge Kartları
15) İdari Mali Hizmetler Müdürü ADSM-ADHM Gösterge Kartları