T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Dökümanları

Güncelleme Tarihi: 15/07/2019

KURUMSAL KALİTE ( SKS 112 )

1. PROSEDÜR

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • BİRİM SORUMLULARININ SEÇİMİ VE YETKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROSEDÜR
 • ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
 • ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
 • DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ
 • ENFEKSİYON KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
 • ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ
 • GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ PROSEDÜRÜ
 • HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • HASTANE BİLGİLERİ ALINMASI PROSEDÜRÜ
 • İLAÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARA YÖNELİK PROSEDÜR
 • KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ PROSEDÜRÜ
 • ÖZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
 • RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • SAĞLIK TARAMALARI PROSEDÜRÜ
 • SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI PROSEDÜRÜ
 • TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI PROSEDÜRÜ
 • TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • TIBBİ CİHAZ VE MALZEME YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • TIBBİ CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • YAZILI DÜZENLEMELERE YÖNELİK PROSEDÜR
 • YEDEK AMBULANS PROSEDÜRÜ

2. TALİMAT

 • ACİL SAĞLIK HİZMETİ SUNUM TALİMATI
 • VAKA NAKİL TALİMATI
 • AMBULANS TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI
 • HASTA VE YAKINLARININ BİLGİLENDİRME TALİMATI
 • HASTA EŞYALARININ KORUNMASI TALİMATI
 • ATIK YÖNETİM TALİMATI
 • PANOLARA ASILACAK DOKÜMANLAR HAKKINDA TALİMAT
 • GÜNLÜK FORMLARIN DOLDURULMASI VE ARŞİVLENMESİ TALİMATI
 • SENELİK İZİNLER, MAZERET İZİNLERİ VE HASTALIK İZİNLERİ HAKKINDA TALİMAT
 • KARŞILIKLI NÖBET DEĞİŞİM TALİMATI
 • HASTA MAHREMİYETİ KORUNMASI HAKKINDA TALİMAT
 • VAKUM SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • TRİAJ TALİMATI
 • BEYAZ KOD TALİMATI
 • ANA SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • FARAŞ SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • KOMBİNASYON SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • SIRT TAHTASI KULLANMA TALİMATI
 • DEFİBRİLATÖR KULLANMA TALİMATI
 • ASPİRATÖR KULLANMA TALİMATI
 • VENTİLATÖR KULLANMA TALİMATI
 • GLUKOMETRE KULLANMA TALİMATI
 • KURTARMA (KED) YELEĞİ KULLANMA TALİMATI
 • TRAKSİYON ATELİ KULLANMA TALİMATI
 • LARİNGOSKOP KULLANMA TALİMATI
 • ŞİŞME ATEL SETİ KULLANMA TALİMATI
 • TELSİZ KULLANMA TALİMATI
 • AMBULANS SİREN VE TEPE LAMBALARINI KULLANIM TALİMATI
 • KIŞ DÖNEMİ AMBULANS BAKIM TALİMATI
 • WEBASTO KULLANIM TALİMATI
 • NÖBET LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI SIRASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR
 • HAKKINDA TALİMAT 
 • AMBULANS OKSİJEN SİSTEMİ TALİMATI
 • BOYUNLUK (SERVİCAL COLLAR) KULLANMA TALİMATI
 • ÇENE AÇMA ALETİ KULLANMA TALİMATI
 • DOĞUM SETİ KULLANMA TALİMATI
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI
 • MİNİ EKG KULLANMA TALİMATI
 • OTOOSKOP KULLANMA TALİMATI
 • PELVİS KEMERİ (ATELİ) KULLANMA TALİMATI
 • PSİKOTROP VE NARKOTİK İLAÇLAR DEVİR TESLİM TALİMATI
 • TANSİYON ALETİ KULLANMA TALİMATI
 • YÜZÜK KESME ALETİ KULLANMA TALİMATI
 • SAYISAL TELSİZ HABERLEŞME TALİMATI
 • YANGIN CİHAZLARI KULLANMA VE KONTROL TALİMATI
 • KESİCİ – DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN KORUNMA VE İZLEME TALİMATI
 • KORUYUCU EKİPMAN VE EL HİJYENİ TALİMATI
 • HASTA DENEYİMİ TALİMATI
 • GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ TALİMATI
 • KENDİNE VE BAŞKALARINA ZARAR VEREN HASTALARA YAKLAŞIM TALİMATI
 • PAROLA KULLANMA TALİMATI
 • WEB ALANI KULLANIM TALİMATI
 • KALİBRASYON TALİMATI

3.REHBER

4.FORM

 • PERSONEL BİLGİ FORMU
 • GÜVENLİK RAPORLAMA VE BİLDİRİM FORMU
 • DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMU
 • YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ SARF VE DEVİR TESLİM FORMU
 • TIBBİ CİHAZ ENVANTER VE KALİBRASYON TAKİP FORMU
 • NÖBET DEĞİŞİM FORMU
 • HASTAYA AİT EŞYA TESLİM FORMU
 • DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP FORMU
 • DEPO SICAKLIK VE NEM TAKİP FORMU
 • SUNUCU YEDEKLEME TAKİP FORMU
 • BELGE TESLİM FORMU
 • İSTEK ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU
 • KIYAFET TESLİM FORMU
 • AMBULANS ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • İL DIŞI İZİN FORMU
 • AMBULANS TEMİZLİK TAKİP FORMU
 • HASTA SEVK FORMU
 • K.K.M. NÖBET DEVİR TESLİM FORMU
 • YEDEK AMBULANS TESLİM FORMU
 • AMBULANS DEZENFEKSİYON FORMU
 • AMBULANS KAZA FORMU
 • AMBULANSTA BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE SERUM DENETİM FORMU
 • AMBULANSTA BULUNMASI GEREKEN TIBBİ CİHAZ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEME DENETİM FORMU
 • BAKIM ONARIM - ARIZA BİLDİRİM FORMU
 • EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 • İSTASYON DEPO ZAYİ TAKİP FORMU
 • KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET BİLDİRİM FORMU
 • KESİCİ, DELİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİM FORMU
 • MİADI GEÇMİŞ İLAÇ VE MALZEME FORMU
 • AYIN İSTASYONU SEÇME FORMU
 • İSTASYON ARIZA, EKSİK VE İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU
 • OKSİJEN TÜPÜ DEĞİŞİM FORMU
 • YILLIK İZİN İSTEK FORMU
 • İL DIŞI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GÖREV FORMU
 • İL İÇİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GÖREV FORMU
 • HASTA MEMNUNİYET ANKET FORMU
 • İSTASYON AYLIK TIBBİ SARF MALZEME TAKİP FORMU
 • ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET FORMU
 • İSTASYON AYLIK ÇALIŞMA (İNDİKATÖR ) FORMU
 • SAĞLIK İZİN İSTEK FORMU
 • İZİN İSTEK FORMU
 • TEBLİĞ TEBELLÜĞ BİLGİ FORMU
 • TAŞINIR İSTEK FİŞİ FORMU
 • ÇALIŞAN SAĞLIĞI TAKİP FORMU
 • ANNE ÖLÜMÜ BİLDİRİM FORMU
 • BEBEK ÖLÜM BİLDİRİM FORMU
 • İSTASYON AYLIK İLAÇ TAKİP FORMU
 • YAŞAMA YOL VER VE İLK YARDIM FARKINDALIK EĞİTİM FORMU
 • EĞİTİM MEMNUNİYET ANKET FORMU
 • EĞİTİM SONU RAPORU FORMU
 • EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU
 • EĞİTİMEN İLETİŞİM FORMU
 • EĞİTİME KATILAN KURSİYER İLETİŞİM FORMU
 • STAJER ÖĞRENCİ İMZA ÇİZELGESİ FORMU
 • AMPUTE VUCUT PARÇASI NAKİL TUTANAK FORMU
 • SUNUCU ODASI SICAKLIK VE NEM TAKİP FORMU
 • EĞİTİM KATILIM TAKİP FORMU
 • UYUM EĞİTİM FORMU
 • CİHAZ TESLİM TUTANAK FORMU
 • AMBULANS TIBBİ ATIK TESLİM TAKİP FORMU
 • BİNA TURU DEĞERLENDİRME FORMU
 • EKİPLERİN HASTANE ÖNÜNDE DENETİM FORMU
 • GENEL ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • İLAÇ HATA BİLDİRİM FORMU
 • İLAÇ VE MALZEME İADE FORMU
 • İLAÇ VE MALZEME İMHA FORMU
 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU
 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM TAKİP FORMU
 • KIRSAL-KENTSEL VAKA ULAŞIM FORMU
 • NEVŞEHİR SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ÜCRET TAHAKKUKUNA ESAS OLAN FİŞ FORMU
 • SAĞLIK TARAMALARI TAKİP FORMU
 • KKM DEĞERLENDİRME FORMU
 • İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KRİTİK STOK SEVİYELERİ FORMU
 • SARF MALZEME KRİTİK STOK SEVİYELERİ FORMU
 • HASTA MEMNUNİYET ANKETİ

5. PLAN

 • ACİL DURUM VE AFET PLANI
 • ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
 • RİSK ANALİZLERİ VE SAĞLIK TARAMA PLANLARI
 • TIBBİ CİHAZLAR KALİBRASYON PLANI
 • YILLIK EĞİTİM PLANI
 • KURUMSAL EYLEM PLANI

6. RIZA BELGESİ

 • AMBULANS REFAKATÇİ ONAM FORMU

7. LİSTE

 • AMBALAJI BENZEYEN İLAÇ LİSTESİ
 • ADI VE SÖYLENİŞİ BENZEYEN İLAÇ LİSTESİ
 • KONTROLE TABİ İLAÇ LİSTESİ
 • DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
 • DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİNKLERİ LİSTESİ
 • DEPODA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
 • ETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ İLAÇLAR LİSTESİ
 • İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ
 • IŞIKTAN ETKİLENEN İLAÇLAR LİSTESİ
 • KIRMIZI-YEŞİL REÇETELİ İLAÇ LİSTESİ
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR LİSTESİ
 • PEDİATRİK DOZLAR LİSTESİ
 • TERAPOTİK ARALIĞI DAR OLAN İLAÇLAR LİSTESİ
 • YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ
 • İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ
 • İLAÇ GEÇİMSİZLİKLERİ LİSTESİ

8. YARDIMCI DOKÜMAN

 • POLİTİKA
 1. KALİTE POLİTİKAMIZ VİZYON – MİSYON – DEĞERLER
 2. KALİTE POLİTİKAMIZ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
 • PROTOKOL
 • ORGANİZASYON ŞEMASI
 • GÖREV-YETKİ-SORUMLULUKLAR
 1. KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ TANIMI
 2. İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİM TANIMI
 3. İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ TANIMI
 4. TESİS VE AMBULANS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 5. HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 6. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 7. EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 8. PERSONEL GÖREV TANIMI
 1. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUCU BİLGİLERİ TUTANAĞI
 2. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİ DÜZEYLERİ VE PERSONEL BİLGİLENDİRME
 3. ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 4. HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 5. EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 6. TESİS VE AMBULANS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-112 (Versiyon-3)

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Kurumsal Kalite Sistemi (KKS)
Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)


Kalite Dokümanlarımıza ulaşmak isteyenler nevsehir.112@saglik.gov.tr adresine e-posta veya 0384 212 5112 telefon numarası ile ulaşabilir.