T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Dökümanları

Güncelleme Tarihi: 18/06/2020

KURUMSAL KALİTE ( SKS 112 )

1. PROSEDÜR

 • ACİL ÇAĞRI MERKEZİ (AÇM) ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
 • AMBULANS YÖNETİM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ
 • ARŞİV PROSEDÜRÜ
 • ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI VE KOORDİNASYON PROSEDÜRÜ
 • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ
 • BİRİM SORUMLULARININ SEÇİMİ VE YETKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROSEDÜR
 • ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
 • ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
 • DAYANIKLI TAŞINIRLARIN HEKE AYRILMASI PROSEDÜRÜ
 • DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROSEDÜRÜ
 • DÖKÜMAN YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
 • DÜZELTİCİ FALİYET PROSEDÜRÜ
 • EĞİTİM PROSEDÜRÜ
 • ENFEKSİYON KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
 • ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ
 • GÖSTERGE YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ PROSEDÜRÜ
 • HASTA BAKIM SÜRECİ PROSEDÜRÜ
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
 • HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • HASTANE BİLGİLERİ ALINMASI PROSEDÜRÜ
 • HİZMETE ERİŞİM PROSEDÜRÜ
 • İLAÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRÜ
 • İSTATİSTİK BİRİMİ FAALİYET PROSEDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARA YÖNELİK PROSEDÜR
 • KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ PROSEDÜRÜ
 • MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR
 • RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • SAĞLIK TARAMALARI PROSEDÜRÜ
 • SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI PROSEDÜRÜ
 • TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI PROSEDÜRÜ
 • TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 • TIBBİ CİHAZ VE MALZEME YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • TIBBİ CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 • YAZILI DÜZENLEMELERE YÖNELİK PROSEDÜR
 • YEDEK AMBULANS PROSEDÜRÜ

2. TALİMAT

 • ACİL SAĞLIK HİZMETİ SUNUM TALİMATI
 • ADVERS ETKİ TALİMATI
 • AMBULANS ARIZA BİLDİRİM TALİMATI
 • AMBULANS OKSİJEN SİSTEMİ TALİMATI
 • AMBULANS ÖN KABİN KAMERA KULLANMA TALİMATI
 • AMBULANS PERYODİK BAKIM TALİMATI
 • AMBULANS SİREN VE TEPE LAMBALARINI KULLANIM TALİMATI
 • AMBULANS TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI
 • AMBULANSA REFAKATÇİ ALMA TALİMATI
 • ANA SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • ASPİRATÖR KULLANMA TALİMATI
 • ATIK YÖNETİM TALİMATI
 • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ RİSKLERİ TALİMATI
 • BOYUNLUK (SERVİCAL COLLAR) KULLANMA TALİMATI
 • CANLANDIRMA ÇANTASI KULLANMA TALİMATI
 • ÇENE AÇMA ALETİ KULLANMA TALİMATI
 • DEFİBRİLATÖR KULLANMA TALİMATI
 • DEPODA BULUNAN MALZEMELERİN YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TALİMAT
 • DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KONTROLÜ TALİMATI
 • DOĞUM SETİ KULLANMA TALİMATI
 • ENGELLİ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN PERSONEL ÇALIŞMA TALİMATI
 • FARAŞ SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • GLUKOMETRE KULLANMA TALİMATI
 • GÜNLÜK FORMLARIN DOLDURULMASI VE ARŞİVLENMESİ TALİMATI
 • GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ TALİMATI
 • HASTA DENEYİMi TALİMATI
 • HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLEME TALİMATI
 • HASTA EŞYALARININ KORUNMASI TALİMATI
 • HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI TALİMATI
 • HASTA MAHREMİYETİ KORUNMASI HAKKINDA TALİMAT
 • HASTA MAHREMİYETİ KORUNMASI HAKKINDA TALİMAT
 • HASTA MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA TALİMATI
 • HASTA TAŞIMA TALİMATI
 • HASTA VE YAKINLARININ BİLGİLENDİRME TALİMATI
 • HASTANEDEN GÖNDERİLEN BİLGİLERİN ALINMASINA YÖNELİK TALİMAT
 • IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN İLAÇLAR TALİMATI
 • İLAÇ HATALARI VE İSTENMEYEN REAKSİYON TALİMATI
 • İLAÇ UYGULAMA TALİMATI
 • İLAÇ VE MALZEME TEMİN DAĞITIM TALİMATI
 • İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERİN İMHA EDİLME TALİMATI
 • İSTASYON NÖBET TALİMATI
 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ TALİMATI
 • KALİBRASYON TALİMATI
 • KARŞILIKLI NÖBET DEĞİŞİM TALİMATI
 • KENDİNE VE BAŞKALARINA ZARAR VEREN HASTALARA YAKLAŞIM TALİMATI
 • KESİCİ – DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN KORUNMA VE İZLEME TALİMAT
 • KIŞ DÖNEMİ AMBULANS BAKIM TALİMATI
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI
 • KOMBİNASYON SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • KORUYUCU EKİPMAN VE EL HİJYENİ TALİMATI
 • KURTARMA (KED) YELEĞİ KULLANMA TALİMATI
 • LARİNGOSKOP KULLANMA TALİMATI
 • MİNİ EKG KULLANMA TALİMATI
 • NÖBET LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI SIRASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT
 • OTOSKOP KULLANMA TALİMATI
 • ÖZDEĞERLENDİRME TALİMATI
 • PANOLARA ASILACAK DOKÜMANLAR HAKKINDA TALİMAT
 • PAROLA KULLANMA TALİMATI
 • PELVİS KEMERİ (ATELİ) KULLANMA TALİMATI
 • PSİKOTROP VE NARKOTİK İLAÇLAR DEVİR TESLİM TALİMATI
 • SAYISAL TELSİZ HABERLEŞME TALİMAT
 • SENELİK İZİNLER, MAZERET İZİNLERİ VE HASTALIK İZİNLERİ HAKKINDA TALİMAT
 • SIRT TAHTASI KULLANMA TALİMATI
 • ŞİŞME ATEL SETİ KULLANMA TALİMATI
 • TANSİYON ALETİ KULLANMA TALİMATI
 • TEHLİKELİ ATIK DEKONTAMİNASYON TALİMATI
 • TELSİZ KULLANMA TALİMATI
 • TRAKSİYON ATELİ KULLANMA TALİMATI
 • TRİAJ TALİMATI
 • VAKA DEĞERLENDİRME TALİMATI
 • VAKA FORMU DOLDURMA TALİMATI
 • VAKA NAKİL TALİMATI
 • VAKUM SEDYE KULLANMA TALİMATI
 • VENTİLATÖR KULLANMA TALİMATI
 • WEB ALANI KULLANIM TALİMATI
 • WEBASTO KULLANIM TALİMATI
 • YANGIN CİHAZLARI KULLANMA VE KONTROL TALİMATI
 • YEDEK AMBULANS HİZMETİ TALİMATI
 • YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR TALİMATIYÜZÜK KESME ALETİ KULLANMA TALİMATI

3.REHBER

 • COVID-19 REHBERİ
 • DOKÜMAN YÖNETİMİ REHBERİ
 • EL HİJYENİ REHBERİ
 • HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA REHBERİ
 • HASTANE ÖNCESİ ASH ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA REHBERİ
 • MESLEKİ GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ
 • MESLEKİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

4.FORM

 • A.Ç.M. NÖBET DEVİR TESLİM FORMU
 • AÇM DEĞERLENDİRME FORMU
 • AÇM DENETLEME FORMU
 • AÇM KALİTE HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME FORMU
 • AÇM NÖBET DEVİR TESLİM FORMU
 • AMBULANS ARIZA BİLDİRİM FORMU
 • AMBULANS DEZENFEKSİYON FORMU
 • AMBULANS GÜNLÜK KONTROL FORMU (A FORMU)
 • AMBULANS KAZA FORMU
 • AMBULANS TEMİZLİK TAKİP FORMU
 • AMBULANS TIBBİ ATIK TESLİM TAKİP FORMU
 • AMBULANSTA BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE SERUM DENETİM FORMU
 • AMBULANSTA BULUNMASI GEREKEN TIBBİ CİHAZ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEME DENETİM FORMU
 • AMPUTE VÜCUT PARÇASI NAKİL TUTANAK FORMU
 • ANNE ÖLÜMÜ BİLDİRİM FORMU
 • ARŞİV DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU
 • ARŞİV EVRAĞI İMHA TUTANAK FORMU
 • ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU
 • ARŞİV EVRAKI TESLİM FORMU
 • AYIN İSTASYONU DEĞERLENDİRME FORMU
 • BAKIM ONARIM - ARIZA BİLDİRİM FORMU
 • BEBEK ÖLÜMÜ BİLDİRİM FORMU
 • BELGE TESLİM FORMU
 • BEYAZ KOD (113) FORMLAR
 • BİNA TURU DEĞERLENDİRME FORMU
 • CİHAZ TESLİM TUTANAK FORMU
 • ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET FORMU
 • ÇALIŞAN SAĞLIĞI TAKİP FORMU
 • DEPO SICAKLIK VE NEM TAKİP FORMU
 • DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMU
 • DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FALİYET TAKİP FORMU
 • EĞİTİM KATILIM TAKİP FORMU
 • EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 • EĞİTİM MEMNUNİYET ANKET FORMU
 • EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU
 • EĞİTİM SONU RAPORU FORMU
 • EĞİTİME KATILAN KURSİYER İLETİŞİM FORMU
 • EĞİTİMEN İLETİŞİM FORMU
 • EKİPLERİN HASTANE ÖNÜNDE DENETİM FORMU
 • GENEL ÖZDEĞERLENDİRME FORMU
 • GÖREV DAĞILIM FORMU
 • GÜNLÜK AMBULANS KONTROL DEVİR TESLİM FORMU (B)
 • GÜNLÜK KORUYUCU EKİPMAN DEVİR TESLİM KONTROL FORMU
 • GÜVENLİK RAPORLAMA VE BİLDİRİM FORMU
 • HASTA MEMNUNİYET ANKET FORMU
 • HASTA SEVK FORMU
 • HASTA TEDAVİ/NAKİL RED FORMU
 • HASTAYA AİT EŞYA TESLİM FORMU
 • HF TELSİZ ÇEVRİM FORMU
 • İL DIŞI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GÖREV FORMU
 • İL DIŞI İZİN FORMU
 • İL İÇİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GÖREV FORMU
 • İLAÇ HATA BİLDİRİM FORMU
 • İLAÇ VE MALZEME İADE FORMU
 • İLAÇ VE MALZEME İADE-İMHA-ZAYİ FORMU
 • İLAÇ VE MALZEME İMHA FORMU
 • İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KRİTİK STOK SEVİYELERİ FORMU
 • İSTASYON ARIZA, EKSİK VE İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU
 • İSTASYON AYLIK ÇALIŞMA (İNDİKATÖR) FORMU
 • İSTASYON AYLIK İLAÇ TAKİP FORMU
 • İSTASYON AYLIK TIBBİ SARF MALZEME TAKİP FORMU
 • İSTASYON DENETİM FORMU
 • İSTASYON DENETLEME FORMU (ÖZDEĞERLENDİRME)
 • İSTASYON DEPO ZAYİ TAKİP FORMU
 • İSTASYON GEZİ TUTANAK FORMU
 • İSTASYON KALİTE HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME FORMU
 • İSTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU
 • İSTEK ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU
 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU
 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM TAKİP FORMU
 • İZİN İSTEK FORMUKALİTE EVRAKLARI DOSYA BAŞLIĞI FORMU
 • KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET BİLDİRİM FORMU
 • KESİCİ - DELİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİM FORMU
 • KIRSAL-KENTSEL VAKA ULAŞIM FORMU
 • KIYAFET TESLİM FORMU
 • MALZEME TESLİM TUTANAK FORMU
 • MİADI GEÇMİŞ İLAÇ VE MALZEME FORMU
 • NEVŞEHİR SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ÜCRET TAHAKKUKUNA ESAS OLAN FİŞ FORMU
 • NÖBET DEĞİŞİM FORMU
 • OKSİJEN SİSTEMİ NÖBET TESLİM KONTROL FORMU
 • OKSİJEN TÜPÜ (AMBULANS) DEĞİŞİM FORMU
 • OKSİJEN TÜPÜ DEĞİŞİM FORMU
 • OLAY YÖNETİM SİSTEMİ (OYS) FORMU
 • ÖN TEHLİKE ANALİZ RAPOR FORMU
 • PERSONEL BİLGİ FORMU
 • RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU
 • RİSK ANALİZ FORMU
 • SAĞLIK İZİN İSTEK FORMU
 • SAĞLIK TARAMA FORMU
 • SAĞLIK TARAMALARI TAKİP FORMU
 • SAĞLIK TESİSLERİ ARASI VAKA NAKİL TALEP FORMU
 • SARF MALZEME KRİTİK STOK SEVİYELERİ FORMU
 • SAYISAL TELSİZ KONTROL FORMU
 • STAJER ÖĞRENCİ İMZA ÇİZELGESİ FORMU
 • SUNUCU ODASI SICAKLIK VE NEM TAKİP FORMU
 • SUNUCU YEDEKLEME TAKİP FORMU
 • TAŞINIR İSTEK FİŞİ FORMU
 • TEBLİĞ TEBELLÜĞ BİLGİ FORMU
 • TIBBİ CİHAZ ENVANTER VE KALİBRASYON TAKİP FORMU
 • TIBBİ CİHAZ VE MALZEME DEVİR TESLİM FORMU
 • UYGUNSUZLUK TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU
 • UYUM EĞİTİM FORMU
 • YANGIN TÜPLERİ AYLIK KONTROL FORMU
 • YAŞAMA YOL VER VE İLKYARDIM FARKINDALIK EĞİTİM FORMU
 • YEDEK AMBULANS TESLİM FORMU
 • YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ SARF VE DEVİR TESLİM FORMU
 • YILLIK İZİN İSTEK FORMU

5. PLAN

 • ACİL DURUM VE AFET PLANI
 • DEPO YERLEŞİM PLANI
 • KURUMSAL EYLEM PLANI
 • ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
 • PERSONEL TEMİN PLANI
 • RİSK ANALİZLERİ VE SAĞLIK TARAMA PLANLARI
 • SAĞLIK TARAMASI PLANI
 • TIBBİ CİHAZLAR KALİBRASYON PLANI
 • YILLIK EĞİTİM PLANI

6. RIZA BELGESİ

 • AMBULANS REFAKATÇİ ONAM FORMU

7. LİSTE

 • AMBALAJI BENZEYEN İLAÇ LİSTESİ
 • ADI VE SÖYLENİŞİ BENZEYEN İLAÇ LİSTESİ
 • KONTROLE TABİ İLAÇ LİSTESİ
 • DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
 • DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİNKLERİ LİSTESİ
 • DEPODA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
 • ETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ İLAÇLAR LİSTESİ
 • İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ
 • IŞIKTAN ETKİLENEN İLAÇLAR LİSTESİ
 • KIRMIZI-YEŞİL REÇETELİ İLAÇ LİSTESİ
 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR LİSTESİ
 • PEDİATRİK DOZLAR LİSTESİ
 • TERAPOTİK ARALIĞI DAR OLAN İLAÇLAR LİSTESİ
 • YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ
 • İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ
 • İLAÇ GEÇİMSİZLİKLERİ LİSTESİ

8. YARDIMCI DOKÜMAN

 • POLİTİKA
 1. KALİTE POLİTİKAMIZ VİZYON – MİSYON – DEĞERLER
 2. KALİTE POLİTİKAMIZ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
 • PROTOKOL
 1. ORGANİZASYON ŞEMASI
 • GÖREV-YETKİ-SORUMLULUKLAR
 1. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ EKİBİ GÖREV TANIMI
 2. ARŞİV BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 3. ASOS BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 4. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 5. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 6. EĞİTİM BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 7. EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 8. HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 9. HİZMETLİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 10. İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİM TANIMI
 11. İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ TANIMI
 12. İLAÇ VE SARF (DEPO) BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 13. İSTASYON BİRİM SORUMLULARI GÖREV TANIMLARI
 14. KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ TANIMI
 15. PERSONEL BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 16. PERSONEL GÖREV TANIMI
 17. STOK TAKİP-ARGE BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 18. TEKNİK DESTEK BİRİMİ GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
 19. TESİS VE AMBULANS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
 20. TIBBİ CİHAZ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
   
 • KLİNİK REHBERLER
 1. ÇAĞRININ BAŞLAMASI İLE VAKANIN İSTASYONA İLETİLMESİ ARASINDA GEÇEN ORTALAMA SÜRE

ÇALIŞAN GERİ BİLDİRİMİ ANKET ANALİZİ

 1. ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAY SAYISI
 2. DÜŞEN HASTA ORANI
 3. DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) SONUÇLANDIRMA ORANI
 4. EKSİKSİZ DOLDURULAN BEYAZ KOD OLAY FORMU ORANI
 5. HASTA DENEYİMİ ANKETLERİ ANALİZİ
 6. HEDEFLENEN SÜREDE VAKAYA ULAŞMA ORANI (KENTSEL)
 7. HEDEFLENEN SÜREDE VAKAYA ULAŞMA ORANI (KIRSAL)
 8. İLAÇ HATASI BİLDİRİM ORANI
 9. İSTASYON TARAFINDAN KAPATILAN VAKA ORANI
 10. KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALMA ORANI
 11. KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMA ORANI
 12. ORTALAMA ÇAĞRI CEVAPLAMA SÜRESİ
 13. PERSONEL SAĞLIK TARAMALARININ TAMAMLANMA ORANI
 14. PERSONELİN EĞİTİMLERE KATILMA ORANI
 15. PLANLANAN EĞİTİMLERİN GERÇEKLERŞTİRİLME ORANI
 16. SAĞLIK KURULUŞUNA KABUL EDİLMEYEN HASTALARIN ORANI
 17. SBYS'nin DEVRE DIŞI KALDIĞI SÜRE
 18. UYUM EĞİTİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI
   
 • İŞ AKIŞI
 1. ORGANİZASYON ŞEMASI
 • TOPLANTI TUTANAKLARI
 1. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUCU BİLGİLERİ TUTANAĞI
 2. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİ DÜZEYLERİ VE PERSONEL BİLGİLENDİRME
 3. ALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 4. EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 5. HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 6. İSTASYON GEZİ VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
 7. PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 8. TESİS VE AMBULANS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 • YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-112 (Versiyon-3)

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Kurumsal Kalite Sistemi (KKS)
Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)


Kalite Dokümanlarımıza ulaşmak isteyenler nevsehir.112@saglik.gov.tr adresine e-posta veya 0384 212 5112 telefon numarası ile ulaşabilir.